14 Μαρτίου, 2019

ΤΕΕΤΑΚ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, 17:00, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)
21 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ

19 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕΤΑΚ

19 Φεβρουαρίου, 2024

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & COACHING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)   Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  […]
9 Φεβρουαρίου, 2024

Γνωστοποίηση λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ: «Καλλιέργειες υπό κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ)»

9 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζητείται πολιτικός μηχανικός   Α΄  Τάξεως  για να εργαστεί σε μόνιμη βάση σε μεγάλη οικοδομική εταιρεία  στην Κύπρο με μισθό πέραν των €55,000.- (Φορολογία μόνο επί του […]
9 Φεβρουαρίου, 2024

Κοπή Πίτας 2024

7 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

              Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή  09.02.2024 στις 09:00 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, […]
5 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη  07.02.2024 στις 09:30 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, από τα […]