Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα που συγκροτούν το προεδρείο της και έξι (6) ακόμη μέλη.

Η εκλογή του προεδρείου και των μελών της Δ.Ε. γίνεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση μετά τις εκλογές και για θητεία τριών ετών.

Η Σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος  έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΜΕΛΗ:Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός  Μηχανικός
Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός
Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός
Αντώνιος Μαυρογιάννης, Πολιτικός  Μηχανικός
Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός

 


 

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

19 Νοεμβρίου, 2021

Προσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ

Συνάδελφοι, Δείτε παρακάτω την πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Πέμπτη 25/11/21 και ώρα 7 μ.μ. Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Χωραφάς
29 Οκτωβρίου, 2021

Προσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ

Συνάδελφοι,   Δείτε την πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Πέμπτη 04/11/21 και ώρα 7 μ.μ.   Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Χωραφάς […]
10 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ

Συνάδελφοι, δείτε Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος για την  Πέμπτη 16/09/2021  και ώρα 19.00 μ.μ. Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Χωραφάς Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία