17 Φεβρουαρίου, 2014

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 12/11/2013

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 12/11/2013
17 Φεβρουαρίου, 2014

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 30/9/2013

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 30/9/2013
28 Ιουλίου, 2013

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 19/6/2013

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 19/6/2013
4 Ιουνίου, 2013

Πρακτικά επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 10/4/2013

Δείτε τα πρακτικά της  επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 10/4/2013
19 Μαρτίου, 2013

Πρακτικά Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 30/01/2013

Διαβάστε τα πρακτικά της συνεδρίασης της “Α” στις 30/01/2013
28 Ιανουαρίου, 2013

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 12/12/2012

Διαβάστε τα πρακτικά της συνεδρίασης της “Α” στις 12/12/2012
28 Ιανουαρίου, 2013

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 05/12/2012

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας στις 05/12/2012    
2 Δεκεμβρίου, 2012

Πρακτικά συνεχιζόμενης συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 10/10/2012

Δείτε τα πρακτικά της συνεχιζόμενης συνεδρίασης της  Αντιπροσωπείας 10/10/2012