Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα για την καθημερινότητά μας συνεχίζεται λόγω της πιθανολογούμενης έξαρσης της πανδημίας μέσα στο Φθινόπωρο, αλλά με θετικό οικονομικό πρόσημο για την εθνική ανάπτυξη και την τοπική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ και η παράταξή μας η οποία ηγείται της Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο βελτίωσης της καθημερινότητας του μηχανικού και παράλληλα της κατάθεσης προτάσεων, εκφράζοντας άποψη σε κομβικά ζητήματα ανάπτυξης υποδομών και βελτίωσης των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος.

Φροντίσαμε να βρεθούμε κοντά στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος με αφορμή το ζήτημα των σεισμικών δονήσεων οι οποίες ταλανίζουν ακόμη και σήμερα την περιοχή, στηρίζοντάς σχετικές πρωτοβουλίες του εν λόγω ΟΤΑ. Βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, δίπλα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στηρίζοντας το έργο τους, και τις ανάγκες τους.

Έπειτα από την ανάλυση της μελέτης και κατάθεση απόψεων επί των έργων του ΒΟΑΚ, εισαγάγαμε προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης Υδάτων της Κρήτης, τονίζοντας την ευθύνη και τη χρησιμότητα του τμήματός μας επί όλων των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού.

Δώσαμε έπειτα από πολλά χρόνια χώρο σε ζητήματα που άπτονται του χώρου της κατόπιν σχετικών εισηγήσεων μας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής & κυκλικής οικονομίας.

Συμβάλαμε με προτάσεις μας προς το ΥΠΕΝ σε θέματα τα οποία άπτονται του ενεργειακού μίγματος της Χώρας, και της Ανάπτυξης της, όπως οι ΑΠΕ, και οι αδειοδότηση σε επίπεδο Κρήτης από την ΡΑΕ, ζητώντας τη διάχυση στην τοπική – μικρή επιχειρηματικότητα αλλά και την ανάσχεση της υπέρμετρης χωρικής εξάπλωσης.

Η καθημερινότητα του μηχανικού ήταν στο προσκήνιο καθώς αναδείξαμε θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο των Βεβαιώσεων Χρήσης Γης, τις καθυστερήσεις στον καθορισμού ζωνών παραλίας, και συμβάλλαμε στην επιπλέον στελέχωση του γραφείου πυρασφάλειας Ηρακλείου

Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας δράση χωρίς ορδές άρνησης και καταγγελτικού ύφους, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένο λόγο, με προτάσεις και εισηγήσεις που προάγουν την επιστημοσύνη και την επαγγελματική καταξίωση του Μηχανικού.