Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου

Την Πέμπτη 5-12-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών-Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου (Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Μελετητές και Εργολήπτες Μηχανικοί πλην των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών).

Την Τετάρτη 10-12-2014 συγκλήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και προχώρησε σε κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του.

Εκλέχθηκαν:

Πρόεδρος: Ξυλούρης Κωνσταντίνος Μ-Μ

Αντιπρόεδρος: Τζαννίνης Εμμανουήλ Π-Μ

Γραμματέας: Τζουανάκης Στάθης Μ-Μ

Ταμίας: Κουμπενάκης Γεώργιος Π-Μ

Μέλος: Πουντουράκης Αντώνης Μ-Π

Αναπληρωματικά μέλη:

Κοσμετάτου Υφιγένεια Α-Μ

Γεωργούσης Βασίλης Μ-Μ

Καφφετζάκης Γεώργιος Π-Μ

Ζωγραφάκης Γεώργιος Π-Μ