Η Αντιπροσωπεία («Α») του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τμήματος και εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια (απο το 2019 και μετά), από τα μέλη του τμήματος με άμεση ψηφοφορία. Η «Α» εκλέγει το Προεδρείο της, τα μέλη και το Προεδρείο της Δ.Ε. καθώς και τα μέλη της Ν.Ε. Λασιθίου.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, για αυτή την τετραετία, αριθμεί 55 μέλη (47 από το νομό Ηρακλείου και 8 από το νομό Λασιθίου) τα οποία ανακηρύχθηκαν στις εκλογές της 03ης Νοεμβρίου 2019. Το Προεδρείο της «Α» είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.

Έπειτα των εκλογών και απο την ειδική συνεδρίαση της «Α» στις 13 Ιανουαρίου 2020, έχει συγκροτηθεί σε σώμα η «Α». Το παρόν Προεδρείο της «Α» εκλέχθηκε στις ειδικές συνεδριάσεις στις  15 Δεκεμβρίου 2021 και 9 Μαρτίου 2022 και έχει ως εξής:

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ – Π.Μ. – Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΡΗΣ – Π.Μ. – Αντιπρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ – Α.Τ.Μ – Γενικός Γραμματέας

2004-20062007-20092010-20132014-20162017-20192020-2022

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ