20 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ

30 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

8 Μαΐου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ 12.05.2022

Συνάδελφοι, δείτε την Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος για την Πέμπτη 12/05/2022 και ώρα 19.00 μ.μ. Ο Πρόεδρος Γιώργος Ταβερναράκης
4 Απριλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ 07.04.2022

Δείτε την Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος για την  Πέμπτη 07/04/2022  και ώρα 19.00 μ.μ.   Ο Πρόεδρος Γιώργος Ταβερναράκης
14 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Δείτε παρακάτω Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος για την  Πέμπτη 17/03/2022  και ώρα 19.00 μ.μ.   Ο Πρόεδρος Γιώργος Ταβερναράκης
21 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση συνεδρίαση της ΔΕ του Τμήματος . Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
7 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση ΔΕ

Συνάδελφοι, δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση ΔΕ την Πέμπτη 10/02/2022 Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
18 Ιανουαρίου, 2022

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση ΔΕ

Συνάδελφοι, δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση ΔΕ την Πέμπτη 20/01/2022 Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ