10 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ

26 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση ΔΕ

22 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση σε Κοινή Συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ & Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

14 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος

21 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ

31 Ιανουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ

10 Ιανουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ

21 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ