Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διεύθυνση:Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
τηλέφωνα:2810.342.520  / 2810.341.455
Εσωτερικές Γραμμές:
Προϊστάμενος:218
Λογιστήριο:122
Πραγματογνωμοσύνες, θέματα ΔΕ:123
Βιβλιοθήκη:217
Γραμματεία:115
email:teetak@tee.gr


Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
2810.342.520 / 2810.341.455