Πραγματογνωμοσύνες Αρμοδιότητας ΤΕΕ ΤΑΚ


Παρατίθενται κείμενα σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ – Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΦΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τμήματος, ότι μετά από συζήτηση του θέματος για τη διαδικασία ανάθεσης και παραλαβής πραγματογνωμοσυνών από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Δ.Ε. του Τμήματος αποφάσισε τα παρακάτω:


• Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων θα είναι ανοικτός και θα συμπληρώνεται συνεχώς από συναδέλφους που το επιθυμούν.

• Ο ορισμός των πραγματογνωμόνων θα γίνεται από τον Πρόεδρο και η παραλαβή των πραγματογνωμοσυνών θα γίνεται από μέλος ή μέλη της Δ.Ε. που θα έχουν ειδικότητα ανάλογη με το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους