10 Μαΐου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 19.05.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενeργειασ Δημoσιας Κλhρωσης για την Ανaδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ               Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία