21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 23/10/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 23/10/2006  Πρακτικά 23/10/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 20/09/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 20/9/2006  Πρακτικά 20/9/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 30/8/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 30/8/2006  Πρακτικά 30/8/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 17/5/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 17/5/2006  Πρακτικά 17/5/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 8/3/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 8/3/2006  Πρακτικά 8/3/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 18/02/2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 18/2/2006  Πρακτικά 18/2/2006  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 15/12/2005

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15/12/2005  Πρακτικά 15/12/2005  
21 Μαΐου, 2008

Πρακτικά συνεδρίασης Αντιπροσωπείας 3/12/2005

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3/12/2005  Πρακτικά 3/12/2005  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12