Η Αντιπροσωπεία («Α») του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τμήματος και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του τμήματος με άμεση ψηφοφορία. Η «Α» εκλέγει το Προεδρείο της, τα μέλη και το Προεδρείο της Δ.Ε. καθώς και τα μέλη της Ν.Ε. Λασιθίου.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, για αυτή την τριετία, αριθμεί 53 μέλη (45 από το νομό Ηρακλείου και 8 από το νομό Λασιθίου) τα οποία ανακηρύχθηκαν στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016. Το Προεδρείο της «Α» είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.

Μετά τις εκλογές της 07ης Μαϊου 2018 και αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η «Α», το Προεδρείο της «Α» που εκλέχθηκε έχει ως εξής:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ – Α.Τ.Μ. – Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΑΚΗ – Π.Μ. – Αντιπρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ – Μ.Π.Δ. – Γενικός Γραμματέας

 

20 Φεβρουαρίου, 2014

Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2010-2013

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τη συνοπτική δραστηριότητα της αντιπροσωπείας την περίοδο 2010-2013 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2010-2013
4 Ιουλίου, 2008

Προτάσεις τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο τις Προτάσεις προς την Αντιπροσωπέια για την τροποίηση του κανονισμού λειτουργίας
21 Μαΐου, 2008

Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 1997-2000

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τη συνοπτική δραστηριότητα της αντιπροσωπείας την περίοδο 1997-2000 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 1997-2000    
21 Μαΐου, 2008

Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2001-2003

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf την δραστηριότητα της περιόδου 2001-2003 Συνοπτική Δραστηριότητα Περιόδου 2001-2003    
21 Μαΐου, 2008

Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2004-2006

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τη συνοπτική δραστηριότητα της αντιπροσωπείας της περιόδου 2004-2006  Περίοδος 2004-2006
21 Μαΐου, 2008

Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2007-2009

  Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τη συνοπτική δραστηριότητα της αντιπροσωπείας την περίοδο 2007-2009 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2007-2009  
21 Μαΐου, 2008

Μέλη Αντιπροσωπείας

H Aντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το σημαντικότερο όργανο των Μηχανικών σε τοπικό επίπεδο. Η σύνθεση της που προέρχεται από τις τελευταίες εκλογές (24/11/2013) είναι: A/A Επώνυμο […]