20 Ιουλίου, 2021

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης Α 02/06/2021

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης Α 02/06/2021
22 Μαρτίου, 2021

Πρακτικά 4ης συνεδρίασης A 22/02/2021

Πρακτικά 4ης συνεδρίασης A 22/02/2021
22 Φεβρουαρίου, 2021

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Α 30/11/2020

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Α 30/11/2020
24 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Α 14/09/2020

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Α 14/09/2020
15 Μαΐου, 2020

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Α 13/01/2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Α 13/01/2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12