23 Μαρτίου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 27.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔιενEργειασ ΔημOσιας ΚλHρωσης για την ΑνAδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ               Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 8β, του άρθρου 221 […]
17 Μαρτίου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 22.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ (3)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ               Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ 9γ, του άρθρου 221 […]
17 Μαρτίου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 22.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ               Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 8, του άρθρου 221 του […]
17 Μαρτίου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 22.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ (1)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ               Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 8, του άρθρου 221 […]
3 Μαρτίου, 2017

Δημόσια Κλήρωση 06.03.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης Δευτέρα, 06/03/2017για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚΤο ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ.9, περίπτωση γ, του άρθρου 221 του Ν.4412/16, […]