1 Ιουνίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή 02.06.2023 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
23 Μαΐου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ

18 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή 19.05.2023 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
16 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 17.05.2023 και ώρα 12:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
11 Μαΐου, 2023

Διαβίβαση απόψεων ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετ. με τη ΜΠΕ για το Νέο Αερολιμένα Καστελίου

11 Μαΐου, 2023

Προβλήματα διακίνησης αρχειακού υλικού Οικοδομικών Αδειών λόγω υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης Ηρακλείου

9 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 10.05.2023 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, […]
4 Μαΐου, 2023

Επιστολή σχετική με την ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου – ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’)

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 611/3.5.2023 και θέμα: Αίτημα επανεξέτασης-αναθεώρησης της ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα […]