Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης
 
Τακτικά Μέλη :
Πρόεδρος: Χατζηβασίλης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Γωνιωτάκης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Κοτσιφάκη Αφροδίτη
Ταμίας: Κουνενάκη Ευαγγελία
Μέλος : Παπαδάκης Στυλιανός
 
Αναπληρωματικά Μέλη :
Νικολαΐδης Ιωάννης
Μοδάτσος Μάρκος

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12