Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης
 
Τακτικά Μέλη :
Πρόεδρος: Χατζηβασίλης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Γωνιωτάκης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Κοτσιφάκη Αφροδίτη
Ταμίας: Κουνενάκη Ευαγγελία
Μέλος : Παπαδάκης Στυλιανός
 
Αναπληρωματικά Μέλη :
Νικολαΐδης Ιωάννης
Μοδάτσος Μάρκος

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους