15 Ιουλίου, 2008

18 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος 29/03/2018 – 31/03/2018 Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο […]