Στις 08.05.2023 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία του ΤΕΕ /ΤΑΚ στο Ηράκλειο, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Π.Μ.Ε Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τις εκλογές Σ.Π.Μ.Ε. ΤΑΚ στις 02.04.2023 και συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής : 

 

Πρόεδρος: Μανιαδή Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος Α’ :  Φραγκιαδάκης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Β’ :  Βασιλάκη Ευαγγελία

Γενικός Γραμματέας: Βασιλάκης Γεώργιος

Ταμίας: Ρουκουνάκη Μαρία

Μέλος: Ψαλτάκης Μιχαήλ

Μέλος: Χαϊτάς Ιωάννης