Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου αποτελείται από πέντε μέλη που έχουν κατοικία ή επαγγελματική έδρα στο Νομό Λασιθίου. Η εκλογή των μελών γίνεται από την Αντιπροσωπεία για τρία χρόνια. Η Ν.Ε. Λασιθίου έχει αρμοδιότητα για θέματα του Ν.Λασιθίου, επεξεργάζεται θέματα του Νομού, ορίζει τους εκπροσώπους του τμήματος σε όργανα του νομού και εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ σε επίπεδο νομού μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης του τμήματος.

Ν. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ.

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α.Μ. – Πρόεδρος

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Μ.Π. – Αντιπρόεδρος

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ – Α.Τ.Μ. – Γραμματέας

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – Π.Μ.

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α.Μ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ