Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου αποτελείται από πέντε μέλη που έχουν κατοικία ή επαγγελματική έδρα στο Νομό Λασιθίου. Η εκλογή των μελών γίνεται από την Αντιπροσωπεία για τρία χρόνια. Η Ν.Ε. Λασιθίου έχει αρμοδιότητα για θέματα του Ν.Λασιθίου, επεξεργάζεται θέματα του Νομού, ορίζει τους εκπροσώπους του τμήματος σε όργανα του νομού και εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ σε επίπεδο νομού μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης του τμήματος.

Ν. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ.

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α.Μ. – Πρόεδρος

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Μ.Π. – Αντιπρόεδρος

ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α.Μ. – Γραμματέας

και μέλη:

1. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2. ΒΑΡΝΤΑΖΑΡΙΑΝ ΛΙΛΙΤ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους