8 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ_Α_2017_01_16_Α1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ_16_01_2017  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία