Περί αυθαιρέτων. Θα καταχωρούνται ότι σχετικές πληροφορίες διαθέτουμε
21 Δεκεμβρίου, 2011

EROTHSEIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Ε.Ε. Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι από 1.3.2012 δεν θα λειτουργεί στο ΤΕΕ γραφείο υποστήριξης για θέματα εφαρμογής του Ν.4014/2011. το ΤΕΕ συνεχίζει την υποστήριξη των […]
30 Οκτωβρίου, 2011

ΟΔΗΓΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Δηλώσεις αυθαιρέτων (Ν.4014/2011) Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Εγκύκλιος13) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ο.Α.Σ.Π. – ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ […]
27 Οκτωβρίου, 2011

TEST 1

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ  ΥΠΕΚΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ  ΤΕΕ