7 Ιανουαρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ ηλεκτρονικων Κλήρωσεων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ    Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Παρασκευή  08.01.2021 […]
7 Ιανουαρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ ηλεκτρονικων Κλήρωσεων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ    Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Τρίτη  12.01.2021 […]
5 Ιανουαρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Κλήρωσης για την Αναδειξη Εκπροσωπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ             Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή 08.01.2020 […]