Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Λασιθίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΚΟΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΩΡΑ 

ΜΕΛΗ:  ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ