Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Κρήτης

Πρόεδρος: Κοτσιφός Γεώργιος (του Εμμανουήλ)

Αντιπρόεδρος: Καλογεράκης Νικόλαος (του Εμμανουήλ)

Γραμματέας: Φλεμετάκη Μαρία

Ταμίας: Παπαδάκη Μαρίνα

Υπεύθυνος για τα νέα μέλη: Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ

 

e-mail επικοινωνίας: psxm.ptk@gmail.com