5 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΓΑ

5 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

17 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Παρασκευή  24.02.2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00π.μ.-09:40 π.μ., […]
30 Ιανουαρίου, 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση του καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε επιτροπές διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών […]
30 Ιανουαρίου, 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση του Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε Επιτροπές διαγωνισμών έργων Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με […]

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ