ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Παρακάτω δημοσιεύεται η ανακήρυξη των υποψηφίων των Οργάνων του Τμήματος για τις εκλογές της 19ης Μαΐου 2024:


Παρακάτω κοινοποιούνται τα υπ’ αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 8715/01.03.2024 & 8716/01.03.2024 Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ της 19-5-2024 και δήλωση υποψηφιότητας για περιφερειακά όργανα:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ