Επιστημονικός Σύλλογος Ελευθέρων Eπαγγελματιών Μηχανικών Ιεράπετρας
(Ε.Σ.Ε.Ε.Μ.Ι.)

Κατόπιν συνεδριάσεως των μελών του εκλεγμένου Δ.Σ του Ε.Σ.Ε.Ε.Μ.Ι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την συγκρότηση μας σε σώμα και την εκλογή των θέσεων των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του καταστατικού μας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανταζής Κων/νος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακουμιανάκης Παναγιώτης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαστορακης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
ΤΑΜΙΑΣ: Φωνιαδάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
ΜΕΛΟΣ: Μπόνιας Χαράλαμπος, Ηλεκτρολόγος & Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 
Email: ESEEMI2020@GMAIL.COM
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6972401917 – 2842027486