Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)

Πρόεδρος: Ρεμπής Νίκος
Γραμματέας: Σωμαράκης Γιώργος
Ταμίας: Δατσέρη Μαρία
Μέλος: Μαμαλάκης Στέλιος
Μέλος: Μεραμβελιωτάκη Φένια


1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους