Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)

Πρόεδρος: Ρεμπής Νίκος
Γραμματέας: Σωμαράκης Γιώργος
Ταμίας: Δατσέρη Μαρία
Μέλος: Μαμαλάκης Στέλιος
Μέλος: Μεραμβελιωτάκη Φένια