16 Σεπτεμβρίου, 2013

Τα παρκτικά του συνεδρίου

Τα παρακτικά του συνεδρίου    

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία