24 Ιανουαρίου, 2022

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Γ τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Γεώργιος Ταβερναράκης
23 Σεπτεμβρίου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter B’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μιχαήλ Χωραφάς Πολιτικός Μηχανικός […]
18 Μαΐου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μιχαήλ Χωραφάς Πολιτικός Μηχανικός […]
13 Ιανουαρίου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2020

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2020
26 Μαΐου, 2020

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2020

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους