8 Ιουνίου, 2023

newsletter A τετραμήνου 2023

10 Φεβρουαρίου, 2023

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2023

3 Οκτωβρίου, 2022

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Β’ Τετραμήνου 2022

17 Ιουνίου, 2022

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2022

24 Ιανουαρίου, 2022

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Γ τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Γεώργιος Ταβερναράκης
23 Σεπτεμβρίου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter B’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μιχαήλ Χωραφάς Πολιτικός Μηχανικός […]
18 Μαΐου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μιχαήλ Χωραφάς Πολιτικός Μηχανικός […]
13 Ιανουαρίου, 2021

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2020

Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Γ’ Τετραμήνου 2020