Στο χώρο αυτό της ιστοσελίδας, αναρτώνται αγγελίες από τους Μηχανικούς που αναζητούν δουλειά, αλλά και από αυτούς που αναζητούν Μηχανικούς για να εργαστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αγγελίες θα αναρτώνται με ημερομηνία ανάρτησης, και θα διαγράφονται μετά από δύο (2) μήνες παραμονής στην ιστοσελίδα. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συνεχιστεί η ανάρτηση της αγγελίας, θα πρέπει να αποστέλλει εκ νέου την αγγελία στο teetak@tee.gr

Το περιεχόμενο των αγγελιών αναρτάται όπως αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη χωρίς καμία παρέμβαση και με δική του ευθύνη.

12 Σεπτεμβρίου, 2022

Εργοδηγός εργοταξίου

Ζητείται από τεχνική εταιρεία πολιτικός μηχανικός ΠΕ. ή ΤΕ. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού / δημόσιου έργου στη Κρήτη. Βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: […]
12 Σεπτεμβρίου, 2022

Πολιτικός μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr […]
30 Αυγούστου, 2022

Εργοταξιάρχη μηχανικό,νησιά των Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα αναζητά εργοταξιάρχη μηχανικό για τα έργα στα νησιά των Κυκλάδων. Απαραίτητα προσόντα κατασκευαστική αντίληψη και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Άμεση […]
15 Ιουλίου, 2022

Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου

Ζητούνται Μηχανικοί και Δικηγόροι για τη στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου (Βόρειος Τομέας) στο 1ο χλμ ΕΟ Ηρακλείου-Μοιρών (Μενελάου Παρλαμά 119). Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: jobs@doxiadis.com, […]
4 Ιουλίου, 2022

Εργοδηγός Εργοταξίου

ζητείται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού / δημόσιου έργου στο Ηράκλειο Κρήτης βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 […]
4 Ιουλίου, 2022

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr […]
12 Ιουνίου, 2022

Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας […]
9 Ιουνίου, 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η τεχνική εταιρεία P&C DEVELOPMENT SA με δραστηριότητα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα  αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εργοδηγό Εργοταξίου, στην Κρήτη,   για μόνιμη απασχόληση. […]