1 Νοεμβρίου, 2021

Γεωλογική Ερευνα και γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Π.Ε.21 Αγία Μαρίνα Δ.Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης “Γεωλογική Ερευνα και γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση σχολικού […]
1 Νοεμβρίου, 2021

Πληρωμή συνδρομής ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μπορείτε να εξοφλήσετε τις συνδρομές είτε δια ζώσης στο ΤΕΕ/ΤΑΚ , είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/ Οδηγίες για διακανονισμούς και την ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομής […]
1 Νοεμβρίου, 2021

Αποκαταστάσεις φερόντων στοιχείων απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγειω 2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου “Αποκαταστάσεις φερόντων στοιχείων απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγειω […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία