Γεωλογική Ερευνα και γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Π.Ε.21 Αγία Μαρίνα Δ.Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης “Γεωλογική Ερευνα και γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Π.Ε.21 Αγία Μαρίνα Δ.Μαλεβιζίου“με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ