Αποκαταστάσεις φερόντων στοιχείων απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγειω 2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου “Αποκαταστάσεις φερόντων στοιχείων απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγειω 2” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ