30 Νοεμβρίου, 2021

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Πρότυπες Προτάσεις”

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1773/30.11.2021 και θέμα «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Πρότυπες Προτάσεις”  του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών». Εκ […]
30 Νοεμβρίου, 2021

Καθυστέρηση ανασυγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’

Συνάδελφοι, δείτε το παρακάτω έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1771/30.11.2021 και θέμα «Καθυστέρηση ανασυγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’» Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία