29 Δεκεμβρίου, 2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο ηράκλειο κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών, σύνταξη […]
29 Δεκεμβρίου, 2021

Εργοδηγός Εργοταξίου

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο ηράκλειο κρήτης (τοπογράφος / πολιτικός μηχανικός π.ε. ή τ.ε.) για μόνιμη συνεργασία στη κρήτη. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και […]
27 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη  28.12.2021 και ώρα 10:00 πμ  ηλεκτρονική […]
23 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
21 Δεκεμβρίου, 2021

Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρεία GMG constructions, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αναζητά νέο άτομο που θα ενταχθεί στην ομάδα της ως Πολιτικός Μηχανικός. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ […]
21 Δεκεμβρίου, 2021

Εργασίες σε Τρανταλίδιο Οίκημα

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1927/21.12.2021 και θέμα “Εργασίες σε Τρανταλίδιο Οίκημα.” Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
21 Δεκεμβρίου, 2021

Aναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1926/21.12.2021 και θέμα Άρθρο 111 του ν. 4850/21: αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.». Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
20 Δεκεμβρίου, 2021

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Παρακαλούμε δείτε τη παρακάτω επιστολή Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους