ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνάδελφοι, δείτε τα ενημερωτικά βίντεο που μας στάλθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με τις μελέτες πυρασφάλειας.

Υπενθυμίζουμε ότι πολύ σύντομα η κατάθεση των μελετών θα γίνεται ηλεκτρονικά.

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ταβερναράκης Γεώργιος

https://www.youtube.com/watch?v=qRMl90qM648
https://youtube.com/watch?v=aJEqdJa7LbU

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12