25 Νοεμβρίου, 2022

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία σε τεχνικό γραφείο, στο Ηράκλειο Κρήτης , με σχεδιαστική  εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες(AudoCAD), γνώση 4Μ και ΚΕΝΑΚ. Τα βιογραφικά να αποσταλούν […]
25 Νοεμβρίου, 2022

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

25 Νοεμβρίου, 2022

Επιστολή για τη μη υλοποίηση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού

25 Νοεμβρίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 09:00 πμ  δύο (2) […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12