2 Νοεμβρίου, 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒΠΗ – ΤΕΕ/ΤΑΚ/ Μηχανικός & Βιομηχανία 4.0

Δείτε και τα παρακάτω προγράμματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σχετικά με το θέμα: SEE 4.0 https://see40.erasmus.site/el/, έχει σχέση με τη Μετάβαση Μικρών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στην 4η Βιομηχανική […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12