ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒΠΗ – ΤΕΕ/ΤΑΚ/ Μηχανικός & Βιομηχανία 4.0


Δείτε και τα παρακάτω προγράμματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σχετικά με το θέμα:

  • SEE 4.0 https://see40.erasmus.site/el/, έχει σχέση με τη Μετάβαση Μικρών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • SayIT https://sayit.erasmus.site/el/ , Κοινωνικές Δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής
  • SUPMed, https://www.supmed.eu/el/ , Μείωση των Πλαστικών μιας Χρήσης