7 Νοεμβρίου, 2022

ΟΑΕΔ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2022

Ακουλουθεί πρόσκληση για τη συμπλήρωση του καταλόγου ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 -περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12