4 Μαΐου, 2023

Επιστολή σχετική με την ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου – ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’)

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 611/3.5.2023 και θέμα: Αίτημα επανεξέτασης-αναθεώρησης της ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα […]
4 Μαΐου, 2023

Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος […]