7 Δεκεμβρίου, 2022

Δημοσιοποίηση «Τεχνικής Έκθεσης – Υπομνήματος» για ΒΟΑΚ

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τη δημοσίευση Τεχνικής Έκθεσης – Υπομνήματος της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) επί των θεμάτων που τέθηκαν […]