Δημοσιοποίηση «Τεχνικής Έκθεσης – Υπομνήματος» για ΒΟΑΚ

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τη δημοσίευση Τεχνικής Έκθεσης – Υπομνήματος της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) επί των θεμάτων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση για την ΜΠΕ των Παρακάμψεων πόλεων Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1EuhFychEWvNHJ_16g5n8M9nCyy9NrZvK?usp=sharing

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ