29 Ιουνίου, 2022

Αίτημα για παράταση υποβολής Αντιρρήσεων για τους Αναρτημένους Δασικούς Χάρτες στην ΠΕ Λασιθίου

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 986_29-6-2022 και θέμα «Αίτημα για παράταση υποβολής Αντιρρήσεων για τους Αναρτημένους Δασικούς Χάρτες στην ΠΕ Λασιθίου»   Εκ […]
29 Ιουνίου, 2022

Μη εύρυθμη λειτουργία Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Λασιθίου

Συνάδελφοι, δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 985/29.06.2022 και θέμα «Μη εύρυθμη λειτουργία Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Λασιθίου» Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ