10 Ιουνίου, 2022

Εκδήλωση – Τεχνική συζήτηση ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα “Πρόοδος υλοποίησης του ΒΟΑΚ

10 Ιουνίου, 2022

Κατάργηση επιπλέον εισφοράς ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 864/09.06.2022 και θέμα «Κατάργηση επιπλέον εισφοράς ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων» Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ο […]