22 Αυγούστου, 2022

Ανακοίνωση – τρόπος λειτουργίας Υπηρεσίας ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις 25 & 26 Αυγούστου 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω πραγματοποίησης προγραμματισμένων εργασιών στο εσωτερικό του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Υπηρεσία δεν θα δέχεται κοινό την Πέμπτη 25 & […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12