ΠΜΣ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-22–ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 με τίτλο:

 

«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων»

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και ενημερωτικό υλικό του Π.Μ.Σ.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakesspoydes

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων