ΔΤ – Εξυπηρέτηση μελών στο Κτηματολογικό Γραφείο

Σας ενημερώνουμε για την οικονομική συμβολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην πρόσληψη 2 δικηγόρων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου (2810 247728), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, αλλά και των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των πολιτών.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς    

 

Συνημμένο Δελτίο Τύπου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12