Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένο επιστολή προς τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας με θέμα: 

“Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό σύμφωνα με το ΦΕΚ 3987/Β/14-09-2018 και άλλα θέματα διπλωματούχων μηχανικών στην εκπαίδευση.”

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12